logo

ТРАНСПОРТ
и СПЕДИЦИЯ

header

Нашите транспортни и спедиторски услуги включват:


 • Международна спедиция и логистика:
  • морски транспорт: контейнери (FCL & LCL) и насипни товари
  • въздушен транспорт
  • сухопътен (FTL & LTL) & железопътен транспорт
  • комбинирана транспортна услуга
 • Спедиция на товари за България, Румъния и Македония
 • Митническо представителство
 • Складиране

"Битум Трейдинг" ООД предлага на клиентите си и сключване на карго застраховки с много добри условия и премии, като на база на нашия опит ние горещо препоръчваме застраховане на транспорта на вашите стоки!

Сравнително малката сума заплатена като застрахователна премия може да Ви спести много загуби и неприятности - от частично увреждане до пълно погубване, кражби, както и потенциални разходи свързани със спасяването на стоката.

Важно е да се знае, че освен при погубване на стоките, застраховката е необходима и когато е настъпила ОБЩА АВАРИЯ и са направени разходи по спасяването на кораба. В такъв случай собственика на стоката дължи солидарно, пропорционално обезщетение на база фактурна стойност на корабособственика, което се покрива от застраховката. Ако такава няма, собственика на стоката трябва да внесе ЕФЕКТИВНО сумата покриваща солидарното му задължение, за да получи стоката си.

ENG Flag
Посетете и нашият сайт за набиране на корабни екипажи
© 2010 "Битум Трейдинг" ООД
Web-design and SEO by Dji Design